Kompletace investičních celků


Na základě požadavků klienta realizujeme kompletace investičních celků nejen v segmentu IT, ale i v ostatních technologicko-hospodářských oborech, stavebnictví, zdravotnictví, strojírenství aj.